Uw Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Jouw privacy is voor Massabia-trainingen heel belangrijk en doet haar uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, zijn een aantal persoonsgegevens van je nodig. Massabia-trainingen verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens welke ik verwerk
-  Voor- en achternaam
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres

Massabia-trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van jouw betaling.
-  Verzenden van mijn nieuwsbrief (mits je je daarvoor hebt aangemeld).
-  Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
-  Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
-  Het afhandelen van je aanvraag en je te informeren over het verloop daarvan.
-  Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een administratie kan voeren.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:
Massabia-trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:
-  Personalia en adres > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
-  Gegevens Cliëntdossier (in praktijk Massabia) > 15 jaar (wettelijk verplicht termijn) zie Privacy - Massabia

Delen van persoonsgegevens met derden:
Massabia-trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massabia.nl
31